Sportlocatie: 't Trefpunt

Roelenengweg 25
3781 BA  Voorthuizen

Sportlocatie: de Brug

Jan Steenstraat 42
3781 XX  Voorthuizen

Bestuur

Voorzitster & Sponsoring      | Tonny Wernsen 
Secretariaat| Esther van de Steeg
Penningmeester| Dirk Mensink
Ledenadministratie| Rien de Kwant
Wedstrijden & Lessen| Mariska van Effrink
Website| Rien de Kwant
Kleding| Liesbeth Hijwegen

Bankgegevens:

Rabobank Voorthuizen: NL51RABO0366364936

Vertrouwenscontactpersoon

Claudia
06 - 208 77 561 

 

Als er zich een situatie voordoet waarin een lid zich (seksueel) geïntimideerd voelt kan deze terecht bij de vertrouwenscontactpersoon (VCP) van de vereniging.Contactformulier bestuur

Via onderstaand formulier kunt u contact opnemen met één van onze bestuursleden. Wij proberen u vraag altijd z.s.m. te beantwoorden.

0
Sport Staalt Spieren

 .