Jaarcontributie en lidmaatschapsperiode

€ 85,-Peutergym (1 uur) - gehele schoolseizoen
€ 85,-Kleutergym (45 minuten) - gehele schoolseizoen
  
€ 135,-Recreatie turnen (1 uur alle leeftijden)
€ 65,-Meerprijs techniektraining (1 uur recreatie en 1 uur techniektraining)
€ 75,-Meerprijs Wedstrijdgroep jong (1 uur recreatie en 1¼ uur wedstrijdtraining) - exclusief wedstrijdgeld
  
€ 215,-Wedstrijdgroep meisjes oud (2¼ uur wedstrijdtraining) - exclusief wedstrijdgeld
€ 320,-Selectie 5e divisie (4 uur trainen) - exclusief wedstrijdgeld
€ 400,-Selectie 6e divisie (5 uur trainen) - exclusief wedstrijdgeld
  
€ 145,-Freerunning (1 uur) - tot 10 jaar
€ 165,-Freerunning (1 uur) - 10+
  
€ 180,-Dance Kids 6-9 jaar (1 uur) / Dance Kids 10+ (1 uur)
  
€ 135,-Bodyshape (1 uur)
€ 180,-Zumba 16+ (1 uur)
  

  • Inschrijfgeld: € 10,- per in te schrijven lid.
  • Wedstrijdgeld bedraagt € 20,- per seizoen.
  • Voor S.S.S. kleding verwijzen wij u naar de pagina Kleding (o.a. huur van turnpakjes)

Minimale lidmaatschapsperiode is een half jaar *

  • Opzegtermijn 1e deel seizoen = vóór 1 juni (periode loopt van 1 juli t/m 31 december)
  • Opzegtermijn 2e deel seizoen = vóór 1 december (periode loopt van 1 januari t/m 30 juni)
Indien u later dan bovengenoemde data opzegt, bent u nog contributie verschuldigd voor de volgende periode.
Opzeggen kan alleen via ons Formulier uitschrijven lid gymnastiekvereniging S.S.S.

* De minimale lidmaatschapsperiode voor wedstrijdgroep en selectie is 1 jaar (dit i.v.m. lesplan en wedstrijden).

Inning van (kwartaal)contributie vindt 4x per jaar plaats, uitsluitend per automatische incasso (incassomomenten: januari, april, juli en oktober)

Restitutie van contributie
Is alleen mogelijk als er gedurende 3 aaneengesloten maanden geen les kan worden gevolgd als gevolg van een blessure of ziekte.
Het beste is als dit door middel van een doktersverklaring wordt ondersteund.
Door middel van de presentielijsten wordt gekeken of er inderdaad geen lessen zijn gevolgd.
Bondscontributie wordt niet terug betaald, omdat wij die ook verschuldigd zijn aan de KNGU. Ook uitgesloten zijn inschrijfgeld, huur turnpakje en wedstrijdgelden.
Restitutie kan worden aangevraagd bij de ledenadministratie.
Bedrag wordt dan achteraf terugbetaald.

Bondscontributie
De K.N.G.U. zal per kwartaal bepalen of iemand lid is en dan zal er voor ieder kwartaal een bedrag aan de gymvereniging in rekening worden gebracht. De bedragen zijn als volgt:

  • Leden <16 jaar - € 21,40 per jaar = € 5,35 per kwartaal
  • Leden >16 jaar - € 26,20 per jaar = € 6,55 per kwartaal

0
Sport Staalt Spieren

 .