Pestprotocol

Als sportvereniging voor jeugd heeft turnvereniging S.S.S. ook te maken met alle facetten van de opvoeding en het opgroeien van jeugd in het algemeen. Ook pesten kan gebeuren binnen de vereniging. Het gebeurt niet vaak maar vanwege de grote impact van pesten voor betrokkenen willen we als turnvereniging S.S.S. een duidelijke lijn uitzetten om op gelijke manier om te gaan met pesterijen.

Dit protocol dient bekend te zijn bij alle leiding en bestuursleden. 

Wat verstaan we onder Pesten?

  • Schelden of schreeuwen 
  • Bedreigen 
  • Aan elkaar zitten / vechten 
  • Ongewenste bijnamen gebruiken 
  • Buitensluiten / isoleren 
  • Aan elkaars spullen zitten 
  • Iemand uitlachen
  • Reageren op iemands uiterlijk/discrimineren 
  • Klikken

Hoe gaan we om met pesten?
Melding van pesterijen kunnen komen van leid(st)ers, trainers, ouders, of de jeugdleden zelf. De melding wordt gecommuniceerd aan betrokken leid(st)er en bestuur. Informatie wordt verzameld bij alle betrokkenen leid(st)ers/ ouders cq. verzorgers en andere betrokkenen. 
In overleg met het betreffende jeugdlid, ouders en leid(st)er worden de maatregelen vastgesteld die genomen gaan worden. Bij herhaling doorlopen we enkele stappen en maatregelen die in sterkte toenemen. De resultaten van de genomen maatregelen worden teruggekoppeld aan en geĆ«valueerd met jeugdlid, ouders, leid(st)er en bestuur. Tussen de volgende opeenvolgende stappen wordt minimaal een termijn van 1 week aangehouden: 

1 - Het aanspreken van de betreffende lid/leden op hun gedrag. Leid(st)ers en hulpen worden gevraagd extra toezicht te houden en melding te maken van pesterijen. 

2 - De betreffende jeugdleden worden persoonlijk aangesproken. Er wordt melding gemaakt bij hun ouders/verzorgers van hun aanwezigheid bij pesterijen. Ouders/verzorgers worden ingelicht over de omstandigheden en de aanwezigheid van dit pestprotocol. In de gesprekken met jeugdleden en ouders/verzorgers worden de vervolgstappen van dit protocol besproken en de gevolgen kenbaar gemaakt. 

3 - De jeugdleden worden voor 1 week geschorst. Dit betekent dat tijdens alle trainingen en eventuele andere evenementen cq. wedstrijden hun aanwezigheid niet op prijs wordt gesteld. Daarnaast wordt hun te kennen gegeven dat het lidmaatschap van de vereniging in het geding is. In de betreffende week wordt hun de toegang tot de sporthal ontzegd. De ouders worden op de hoogte gebracht van de situatie en medegedeeld dat het lidmaatschap van de vereniging op het spel staat.

4 - Het betreffende jeugdlid en ouders/verzorgers worden vervolgens per aangetekende brief op de hoogte gebracht van het feit, dat hij/zij geroyeerd is als lid van de turnvereniging S.S.S.. Deze brief is opgesteld door het bestuur en ondertekend door de voorzitter. Alle overige bepalingen worden genoemd in de brief. Als turnvereniging S.S.S. hebben we als doel om vreugde in de sport te beleven. Wij hopen daarom ten zeerste dat iedereen zich zal inzetten dit protocol zo min mogelijk nodig te laten zijn. Pesten gaat hoe dan ook ten koste van het plezier en de vreugde binnen onze vereniging.

Winkelmand

Winkelwagentje is leeg