Aanmelden lidmaatschap bij S.S.S. Voorthuizen

Onderstaand is ons aanmeldformulier voor lidmaatschap. Mocht je eerste gebruik willen maken van de twee gratis proeflessen maak dan gebruik van het aanvraagformulier gratis proeflessen.

Voorwaarden 

Lidmaatschapsperiode is minimaal een half jaar

Lidmaatschapsperioden zijn:
januari t/m juni en juli t/m december

* De minimale lidmaatschapsperiode voor wedstrijdgroep en selectie is 1 jaar
(dit i.v.m. lesplan en wedstrijden).

Er zijn 2 opzegmomenten:
vóór 1 juni en vóór 1 december

Opzegging van het lidmaatschap kan alleen door het invullen van het uitschrijfformulier op onze website.

Heffing van de (kwartaal)contributie vindt plaats per automatische incasso.

Inschrijfgeld bedraagt € 10,- per in te schrijven lid.

Bondscontributie K.N.G.U. zal afzonderlijk geïnd worden. Zie voor de bedragen de pagina contributie.

Voor de gymkleding kunt u contact opnemen met Liesbeth Hijwegen via tel. 0342-475430 of via het contactformulier. De huur voor de gymkleding bedraagt € 10,- per jaar.

U heeft kennis genomen van het Pestprotocol en het Protocol Seksuele intimidatie zoals op onze site vermeld staat en u stemt daar mee in.

Door op de knop verzenden te klikken heeft u aangegeven akkoord te gaan om tot wederopzegging de machtiging aan de christelijke gymnastiekvereniging S.S.S. te Voorthuizen te geven om de te betalen contributie af te schrijven van het hierboven ingevoerde bankrekeningnummer.

Tevens heeft u daarmee aangegeven de voorwaarden gelezen en begrepen te hebben.

Klik hier voor de privacyverklaring!