Jaarcontributie en lidmaatschapsperiode

€ 60,-
  Peutergym (1 uur) - gehele schoolseizoen
€ 80,-
  Kleutergym (45 minuten) - gehele schoolseizoen
 
 
€ 110,-
  Recreatie turnen (1 uur alle leeftijden)
€ 150,-
  Recreatie turnen + techniektraining (1 uur recreatie en 1 uur techniektraining)
€ 160,-
  Wedstrijdgroep meisjes jong (1 uur recreatie en 1¼ uur wedstrijdtraining) - exclusief wedstrijdgeld
€ 175,-
  Wedstrijdgroep meisjes oud (2¼ uur wedstrijdtraining) - exclusief wedstrijdgeld
€ 240,-
  Selectie (4 uur alle leeftijden) - exclusief wedstrijdgeld *
 
 
€ 130,-
  Freerunning (1 uur) - tot 10 jaar
€ 150,-
  Freerunning (1 uur) - 10+
 
 
€ 135,-
  16+ groep
 
 
€ 170,-
  Dance Kids 6-9 jaar (1 uur) / Dance Kids 10+ (1 uur)
 
 
€ 110,-
  Bodyshape (1 uur)
€ 180,-
  Zumba 16+ (1 uur)


- Inschrijfgeld: € 10,- per in te schrijven lid.
- Wedstrijdgeld bedraagt € 20,- per seizoen.

- Voor S.S.S. kleding verwijzen wij u naar de pagina Kleding (o.a. huur van Turnpakjes)

Minimale lidmaatschapsperiode is een half jaar *

 

-  Opzegtermijn 1e deel seizoen = vóór 1 juni (periode loopt van 1 juli t/m 31 december)
-  Opzegtermijn 2e deel seizoen = vóór 1 december (periode loopt van 1 januari t/m 30 juni)
Indien u later dan bovengenoemde data opzegt, bent u nog contributie verschuldigd voor de volgende periode.
Opzeggen kan alleen via ons Formulier uitschrijven lid gymnastiekvereniging S.S.S.

* De minimale lidmaatschapsperiode voor selectie is 1 jaar (dit i.v.m. lesplan en wedstrijden).

Inning van (halfjaar)contributie vindt 2x per seizoen plaats, uitsluitend per automatische incasso.
De eerste keer dat er geïncasseerd wordt zal in september zijn.
De tweede keer dat er geïncasseerd wordt zal in januari zijn.

Restitutie van contributie
Is alleen mogelijk als er gedurende 3 aaneengesloten maanden geen les kan worden gevolgd als gevolg van een blessure of ziekte.
Het beste is als dit door middel van een doktersverklaring wordt ondersteund.
Door middel van de presentielijsten wordt gekeken of er inderdaad geen lessen zijn gevolgd.
Bondscontributie wordt niet terug betaald, omdat wij die ook verschuldigd zijn aan de KNGU. Ook uitgesloten zijn inschrijfgeld, huur turnpakje en wedstrijdgelden.
Restitutie kan worden aangevraagd bij de ledenadmininistratie.
Bedrag wordt dan achteraf terugbetaald.

Bondscontributie
De KNGU zal per kwartaal bepalen of iemand lid is en dan zal er voor ieder kwartaal een bedrag aan de gymvereniging in rekening worden gebracht. De bedragen zijn als volgt:
Leden <16 jaar - € 23,80 per jaar = € 11,90 per halfjaar = € 5,95 per kwartaal
Leden >16 jaar - € 28,40 per jaar = € 14,20 per halfjaar = € 7,10 per kwartaal

Deze bedragen zullen wij doorbelasten aan ieder lid.
Omdat elk lid in ieder geval een half jaar lid is zullen wij de bondscontributie in 2x gaan innen.
De eerste keer is in januari en de tweede keer zal zijn in september.
Beide keren zal er voor 2 kwartalen bondscontributie in rekening worden gebracht.